C1 DSH – Yoğun Kurs

589

 • yaklaşık 2 ay, 200 Saate Yakın Almanca Eğitimi
 • Ders Saatleri: Pazartesi – Perşembe, 08:00 – 12:15
 • Eğitim Yeri: Dortmund’ta (çevirim dışı) ya da Evinizde (çevirim içi)
 • Bonus 1: Perfekt Deutsch’un E-Öğrenme Platformu
 • Son Kayıt Tarihi: Kurstan 14 Gün Önce
Okulda +
Online +
0
 
Kurs başlamadan önce Perfekt Deutsch'un seviye belirleme sınavına girmeniz ya da sahip olduğunuz B2 sertifikanızı ibraz etmeniz gerekmektedir.
0
 
 • Seçenek Fiyatı: 0
 • Ürün Fiyatı: 589
 • Toplam: 0
Kategoriler:

Almanca C1 Yoğun Kurs – DSH Sınavına Hazırlık Kursu

DSH – Sınavına Hazırlık kursu, B2 kursundan edindiğiniz temeller üzerine kuruludur ve DSH sınavı için sağlam temelli bir hazırlık sunar. Kursta DSH sınavının tüm bölümlerine yönelik (okuma, dinleme, yazma ve dilbilgisi) için yoğun bir şekilde çalışmalar ve alıştırmalar yapılır. Sınav hazırlığının yanı sıra yüksek zorluk derecesine sahip metinler üzerinden bilimsel okuma ve dinleme çalışmaları yapılır. Bu bağlamda öğrencilerimizin kelime dağarcığı da sistematik olarak genişler ve kendilerini daha rahat ifade etme becerisi kazanırlar. C1 – DSH kursunda, gerçek üniversite sınava denk üç ara sınav yapılır. Bu ara sınavlar, kurs öğretmenleri tarafından DSH yönetmeliğine göre düzeltilir ve değerlendirilir. Öğrencilerimiz, bu sınavlardaki hataları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilir ve çözüm yolları üzerinde tartışılır.

Günlük C1 derslerimizin içeriği şöyledir:

 • Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine yönelik alıştırmalar
 • Yoğun kelime öğrenimi
 • Zor ve karmaşık metinler yardımıyla okuma ve dinlemeye yönelik alıştırmalar
 • İleri seviyede dilbilgisi yapıları
 • Sunum ve yazma çalışmaları
 • Konuşma ve telafuz çalışmaları

Hedef Kitlemiz:

C1 – DSH kursumuz, özellikle Almanya’da üniversite eğitimine başlamak isteyen, bunun için de Almanca dil yeterliliğini ibraz etmek zorunda olan katılımcılar için uygundur. C1 -DSH kursumuz aynı zamanda Almanya’da çalışmak isteyen akademisyenlere, Almanca bilgilerini genişletme ve geliştirme imkanı sunar.


Kursa katılım için gerekenler / ön bilgi:

 • telc B2 sertifikası (ya da)
 • Almanya’daki bir dil kursundan alınmiş (200 ders saatlik) B2 sertifikası (ya da)
 • Perfekt Deutsch’un seviye belirleme sınavı

Yöntemler:

 • Okuma ve dinleme stratejileri (Genel Okuma, Seçici Okuma, Ayrıntılı Okuma)
 • Yeni ve karmaşık kelimeleri öğrenmeye yönelik stratejiler
 • Yeni edinilen kelime dağarcığının diyaloglar, sunumlar ve metin yazma çalışmalarıyla pekiştirilmesi (Tartışma Yöntemleri)
 • Üniversite egitimi için hazırlık

Öğretim Üyeleri:

Perfekt Deutsch öğretmenleri, kapsamlı öğretim deneyimine ve kültürlerarası yetkinliğe sahip öğretim görevlilerinden oluşur.


Öğrenim Materyalleri:

C1 – DSH kursunda DSH model testleri ile desteklenen tanınmış ders kitapları ve başarı oranları kanıtlanmış materyaller kullanılır. Öğrencilerimiz, kurs başlamadan önce ders kitapları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilir. Perfekt Deutsch tarafından geliştirilen ve okulun dahili editör ekibi tarafından sürekli olarak güncellenen öğrenim materyalleri de derslerimizde kullanılır.

C1 – DSH kursumuzun ders içeriği Diller için Avrupa Ortak Referans Çerçevesi (GER) seviyesine göre belirlenmiştir.


C1 – DSH Kursundaki Ara Sınavlar:

 • 3 büyük ara sınav (her iki haftada bir)

Düzenli olarak öğrencilerimizin okuma, dinleme, yazma ve dilbilgisi becerilerindeki öğrenme aşamaları kontrol edilir. Düzeltmeler yetkili öğretmenler tarafından yapılır. Bu sınavların yardımıyla, öğrencilerimiz, kendi öğrenme aşamalarını izleyebilir.


Ev Ödevleri:

Öğrencilerimize her gün ev ödevi verilir. Bu ödevler, ertesi gün derste tartışılır ve düzeltilir.


Bitirme Sınavı ve Sertifika:

Kursun sonunda, öğrencilerimiz bitirme sınavına girerler ve başarılı oldukları takdirde Perfekt Deutsch’tan sertifikalarını alırlar. Yazılı sınav; dilbilgisi, okuma, dinleme ve yazma bölümlerinden oluşur.

DSH Kursu öğrencilerimizin okulumuzla anlaşması olan üniversitelerden DSH sınavı için yer ayırtma şansları da vardır.


Çevirim içi Kurs için Ek Bilgiler :

Çevirim içi C1 – DSH kursumuz ile evinizin rahatlığında Almanca öğrenebilir ve belirlediğiniz öğrenme hedeflerine kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Çevirim içi Kurslarda Sizi Neler Bekliyor?

 • Kamera ve mikrofon yardımı ile sınıftaki diğer öğrenciler ve öğretmenle birlikte yürütülen canlı çevirim içi dersler
 • Nitelikli, deneyimli öğretmenlerle beraber profesyonel bir Almanca öğrenimi

Çevrim içi Kurslarda Hangi Gereçler Kullanılır?

 • Sağlam bir İnternet Bağlantısı
 • Kamerası Olan bir Bilgisayar ya da Laptop
 • Mikrofon
 • Kulaklık

Okulumuzdaki öğretmenler, Almanca öğretme konusunda oldukları kadar, çevirim içi ders konusunda da deneyimlidirler. Öğretmenlerimiz, öğrencilerle birlikte belirledikleri hedeflere yönelik çalışmalarla sınıf içi etkileşimi sağlarlar. Bu hedefler sayesinde öğrencilerimizin Almanca öğrenmeye dair motivasyonları da yükselmiş olur.

Her açıdan pek çok avantaj sağlayan çevirim içi Almanca kurslarımızda, sizin için ücretsiz olan modern yazılım sistemleriyle çalışılır. Ders kitapları, basılı yayın olarak satın alınabileceği gibi, dijital versiyonları ile de kullanılabilir.

C1 DSH kursunda öğrenecekleriniz şunlardır:

 • Zorluk derecesi yüksek okuma ve dinleme metinlerini anlayabilme ve çözümleyebilme
 • Kendi içinde tutarlı bir metin yazabilme (argüman sunabilme, grafik yorumlama, özet çıkarabilme)
 • Farklı konular üzerinde sözlü ve yazılı tartışmalar yürütebilme
 • Herhangi bir konu hakkında sunum yapabilme
 • Üniversitede sözlü iletişimde bulunabilme

C1 DSH Kurs İçeriği:

 • 1. Ünite: Tıp (Bölüm 1)

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
 • 2. Ünite: Medya Dünyası; Internet ve Medya; Bilgisayar Oyunları

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
  • Grafik yorumlama
 • 3. Ünite: Çevre ve İklim Değişikliği

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
  • Grafik yorumlama
 • 4. Ünite: Spor

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Ginlediğini anlama
  • Metin üretimi
 • 5. Ünite: Turizm

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
 • 6. Ünite: Duyular

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
 • 7. Ünite: Uyku ve Kronobiyoloji

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
  • Grafik yorumlama
 • 8. Ünite: Yemek Yeme Alışkanlıkları

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
 • 9. Ünite: Çocuklarda ve Gençlerde Suç

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
 • 10. Ünite: Zeka ve Öğrenme

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
  • Grafik yorumlama
 • 11. Ünite: Ekonomi

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
 • 12. Ünite: Psikoloji

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
 • 13. Ünite: Çevre; Işık Kirliliği; Hava Kirliliği; Çöp; Enerjiler

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
 • 14. Ünite: Diller

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
 • 15. Ünite: Tarih

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
 • 16. Ünite: Zihin

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
 • 17. Ünite: Duyular

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
 • 18. Ünite: Değişim

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
 • 19. Ünite: Tıp (Bölüm II)

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi
 • 20. Ünite: Hava ve Çevre

  • Okuduğunu anlama
  • Gramer dönüşümleri
  • Dinlediğini anlama
  • Metin üretimi

C1 - DSH Kursunda Sizi Neler Bekliyor?

Yaklaşık 200 Saatlik Yoğun Bir Ders Programı

Eğitimli ve Deneyimli Öğretmenler Eşliğinde

20 Ünite

GER’in belirlediği C1 Seviyesinde

Ek Ders Materyali

Perfekt Deutsch Tarafından Hazırlanmış

Çevirim içi Öğrenme Platformu

Derste Öğrenilenleri Pekiştirmek İçin

Ek Dinleme Alıştırmaları

Çevirim içi Öğrenme Platformumuzda

Öğrenme Aşamasının Kontrol Edilmesi

Belirli Aralıklarla

Bireysel Hata Analizi

Perfekt Deutsch Öğretmenleri Tarafından

Kursa Katılım Belgesi

Yetkili Merciler için, Öğrenci Bileti için, Üniversite Kaydı için

C1 DSH Kursu Sertifikası

Perfekt Deutsch’tan

DSH Sınavı

Sadece ‘Ayrıcalıklı’ ve VIP Paket ile Beraber

Perfekt Deutsch ile Almanca Öğrenmenin Avantajları

 • Profesyonel Almanca Kursu: Okulda ya da Çevirim içi
 • Herkese Uygun Kurslar ve Ders Materyalleri
 • Ders İçeriklerine Sistematik Erişim
 • Yoğun Öğrenme Programı
 • Dilgisi ve Kelime Tekrarı
 • Öğrenme Aşamalarının Düzenli Olarak Kontrol Edilmesi
 • Kişisel Hata Analizi
 • Günlük Ödev Kontrolü
 • Derste Kullanılan Modern Metodlar
 • Alanında Uzman Öğretmenler
 • telc, TestDaF, TestAS ve OnSET Sertifikalı Sınav Merkezi
 • Dortmund Şehir Merkezli Konum
 • Düzenli Aralıklarla Kurs ve Sınav Tarihleri
 • Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

Avantajlı Paket

 • DSH Sınavı

  • Süre: 2 Gün
  • Başlangıç: Yılda 6 kez
  • Zaman: ca. 07:45 – 15:00
  • Süre: schriftlich+mündlich
  • Sınav yeri: Aachen
  Choose a date 210