B2 – Yoğun Kurs

559

Okulda +
Online +
0
 
0
Kurs başlamadan önce Perfekt Deutsch'un seviye belirleme sınavına girmeniz ya da sahip olduğunuz B1 sertifikanızı ibraz etmeniz gerekmektedir.
0
 
 • Seçenek Fiyatı: 0
 • Ürün Fiyatı: 559
 • Toplam: 0
Kategoriler:

Almanca B2 – Yoğun Kurs

B2 Almanca kursu, B1 kursundan edindiğiniz temeller üzerine kuruludur. Bu kursta bilimsel dilin kullanılmasına yönelik temeller atılır. Nominalisierung (fiilleri isimleştirme), Verbalisierung (isimleri fiilleştirme), Partizipien (ortaçlar), Konjunktiv I (dolaylı anlatım) gibi ileri aşamadaki dilbilgisi konuları kurs boyunca yoğun alıştırmalarla öğrenilir. Yoğun dilbilgisi çalışmalarının yanı sıra, daha yüksek zorluk derecesine sahip metinler üzerinden yapılan çalışmalar yardımı ile okuma ve dinleme becerilerinin kademeli olarak geliştirilmesi hedeflenir. Kelime dağarcığı da bu metinlere özgü konulara göre şekillenir.

B2 kursunda, sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin sürekli olarak geliştirilmesi hedeflenir. Bu bağlamda metin özetleri, grafik betimlemeleri ve tartışmacı yazma çalışmalarına ağırlık verilir.

Günlük B2 derslerimizin içeriği şöyledir:

 • Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine yönelik alıştırmalar
 • Yoğun kelime öğrenimi
 • Zor ve karmaşık metinler yardımıyla okuma ve dinlemeye yönelik alıştırmalar
 • İleri seviyede dilbilgisi yapıları
 • Sunum ve yazma çalışmaları
 • Konuşma ve telafuz çalışmaları

B2 dil kursumuzu başarıyla tamamladıktan sonra, Almanca’da ileri düzeyde konuşma ve yazma bilgisine sahip olacak ve edindiğiniz bilgileri rahat ve akıcı bir şekilde kullanabileceksiniz. Geniş bir yelpazeye yayılmış güncel konuların avantajları ve dezavantajları hakkında tartışabilecek ve bu konular hakkındaki bakış açılarınızı zorlanmadan ifade edebileceksiniz.

Kursu tamamladıktan sonra, iş yaşamınızda da etkili bir şekilde iletişim kurabilecek, daha uzun ve karmaşık konuşmalar yapabilecek ve anlatmak istediklerinizi, hem sözlü hem de yazılı olarak, doğru bir şekilde formüle edebileceksiniz.


Hedef Kitlemiz:

B2 kursumuz, özellikle Almanya’da üniversite eğitimine başlamak isteyen, bunun için de Almanca dil yeterliliğini ibraz etmek zorunda olan katılımcılar için uygundur. B2 yoğun kursumuz aynı zamanda Almanya’da çalışmak isteyen akademisyenlere, Almanca bilgilerini genişletme ve geliştirme imkanı sunar.


Kursa katılım için gerekenler / ön bilgi:

 • telc B1 sertifikası (ya da)
 • Almanya’daki bir dil kursundan alınmiş (200 ders saatlik) B1 sertifikası (ya da)
 • Perfekt Deutsch’un seviye belirleme sınavı

Yöntemler:

 • Okuma ve dinleme stratejileri (Genel Okuma, Seçici Okuma, Ayrıntılı Okuma)
 • Yeni ve karmaşık kelimeleri öğrenmeye yönelik stratejiler
 • Yeni edinilen kelime dağarcığının diyaloglar ve metin yazma çalışmalarıyla pekiştirilmesi (Tartışma Yöntemleri)
 • telc ve DSH sınavlarına yönelik ek alıştırmalar
 • Üniversite egitimi için hazırlık

Öğretim Üyeleri:

Perfekt Deutsch öğretmenleri, kapsamlı öğretim deneyimine ve kültürlerarası yetkinliğe sahip öğretim görevlilerinden oluşur.


Öğrenim Materyalleri:

Kursumuzda güncel B2 ders kitaplarıyla çalışılır. Öğrencilerimiz, kurs başlamadan önce ders kitapları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilir. Perfekt Deutsch tarafından geliştirilen ve okulun dahili editör ekibi tarafından sürekli olarak güncellenen öğrenim materyalleri de derslerimizde kullanılır.

Ayrıca Perfekt Deutsch’un B2 kursu öğrencileri, e-öğrenme platformumuza bireysel erişim elde ederler. Bu platform, B1 öğrencilerimizin seviyesine uygun olarak düzenlenmiş dilbilgisi, kelime öğrenme, okuma, dinleme ve yazma çalışmalarına yönelik alıştırmalardan oluşur.

B2 Almanca kursumuzun ders içeriği Diller için Avrupa Ortak Referans Çerçevesi (GER) seviyesine göre belirlenmiştir.


B2 Almanca Kursundaki Ara Sınavlar:

 • 3 büyük ara sınav (her iki haftada bir)

Düzenli olarak öğrencilerimizin okuma, dinleme, yazma ve dilbilgisi becerilerindeki öğrenme aşamaları kontrol edilir. Düzeltmeler yetkili öğretmenler tarafından yapılır. Bu sınavların yardımıyla, öğrencilerimiz, kendi öğrenme aşamalarını izleyebilir.


E-Öğrenme:

Perfekt Deutsch’ta Harmanlanmış Öğrenme (Blended Learning) Modeli kullanır ve sınıftaki öğrenciler ile çevrim içi öğrenciler e-öğrenme yolu ile birleştirilir.

Eöğrenme platformumuzda, dilbilgisi ve kelime öğrenmeye yönelik çevrim içi alıştırmalar da mevcuttur. Öğrenme platformumuz, ayrıca çok sayıda yazma alıştırması da içerir. Sürekli olarak kontrol edilen bu alıştırmalar, öğrencilerimize yazılı dil becerilerini pekiştirme ve hitap becerilerini geliştirme fırsatı verir. B2 kursundaki yoğun yazma eğitimi, kurs öğretmenlerimizin denetiminde yürütülür. Öğrencilerimizle hataları üzerinde konuşulur ve alternatif çözüm olanakları tartışılır.


Ev Ödevleri:

Öğrencilerimize her gün ev ödevi verilir. Bu ödevler, ertesi gün derste tartışılır ve düzeltilir.


Bitirme Sınavı ve Sertifika:

Kursun sonunda, öğrencilerimiz B2 bitirme sınavına girerler ve başarılı oldukları takdirde Perfekt Deutsch’tan B2 sertifikası alırlar. Yazılı sınav; dilbilgisi, okuma, dinleme ve yazma bölümlerinden oluşur.

Ayrıca kursumuzda düzenli olarak telc-B2 sınavları da yapılmaktadır. telc B2 sınavı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Çevirim içi Kurs için Ek Bilgiler :

Çevirim içi B2 Almanca kursumuz ile evinizin rahatlığında Almanca öğrenebilir ve belirlediğiniz öğrenme hedeflerine kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Çevirim içi Kurslarda Sizi Neler Bekliyor?

 • Kamera ve mikrofon yardımı ile sınıftaki diğer öğrenciler ve öğretmenle birlikte yürütülen canlı çevirim içi dersler
 • Nitelikli, deneyimli öğretmenlerle beraber profesyonel bir Almanca öğrenimi

Çevrim içi Kurslarda Hangi Gereçler Kullanılır?

 • Sağlam bir İnternet Bağlantısı
 • Kamerası Olan bir Bilgisayar ya da Laptop
 • Mikrofon
 • Kulaklık

Okulumuzdaki öğretmenler, Almanca öğretme konusunda oldukları kadar, çevirim içi ders konusunda da deneyimlidirler. Öğretmenlerimiz, öğrencilerle birlikte belirledikleri hedeflere yönelik çalışmalarla sınıf içi etkileşimi sağlarlar. Bu hedefler sayesinde öğrencilerimizin Almanca öğrenmeye dair motivasyonları da yükselmiş olur.

Her açıdan pek çok avantaj sağlayan çevirim içi Almanca kurslarımızda, sizin için ücretsiz olan modern yazılım sistemleriyle çalışılır. Ders kitapları, basılı yayın olarak satın alınabileceği gibi, dijital versiyonları ile de kullanılabilir.


B2 Kursunda Neleri Öğrenirsiniz?

 • Zorluk derecesi yüksek okuma ve dinleme metinlerini anlayabilme ve çözümleyebilme
 • Kendi içinde tutarlı bir metin yazabilme
 • Farklı konular üzerinde sözlü ve yazılı tartışmalar yürütebilme

B2 Kurs İçeriği:

 • 1. Ünite: Tıp ve Klonlama

  Dilbilgisi:

  • Das Verb „werden“ (Kısa bir Özet)
  • Aktiv – Vorgangspassiv (B1 Tekrar)
  • Passivfähigkeit
  • Vorgangspassiv – Zustandspassiv
  • Zustandsreflexiv
  • Adverbialsätze und Konjunktionen (B1 Tekrar)
  • Yazma Çalışması: Grafik çeşitleri ve Grafik yorumlama

   

 • Ünite 2: Beslenme ve Sağlıklı Yaşam

  Dilbilgisi:

  • Modaler Infinitiv
  • Modalverb „können“
  • Modalverbersatzformen
  • Das Futur I und II zum Ausdruck der Vermutung
  • Yazma Çalışması: Grafik Yorumlama (sebep ve sonuç etmenlerini analiz edebilme)
 • 3. Ünite: Dijital Medya

  Dilbilgisi:

  • Nominalisierung von Verben und Adjektiven
  • Nominalisierung mit Genitivattribut (Teil I)
  • Nominalisierung von Nebensätzen (Teil II)
  • Verbalisierung  HS → NS+HS
  • Yazma Çalışması: Karşılaştırmalı Grafik Yorumlama (avantaj ve dezavantajları formule edebilme)
 • 4. Ünite: İklim Değişikliği ve Çevreyi Koruma

  Dilbilgisi:

  • Partizip I und Partizip II als Adjektivattribute Partizipialkonstruktionen
  • Umwandlung: Relativsatz →  Partizipialkonstruktion
  • Partizipialkonstruktionen: Relativpronomen im Akkusativ
  • Modales Partizip: Partizipialkonstruktionen mit „zu“
  • Substantivierte Partizipien
  • Umwandlung: Partizipialkonstruktion  Relativsatz
  • Yazma Çalışması: Grafik verilerini diğer ülkeler ile kıyaslama ve sonuç bölümünü formule edebilme
 • 5. Ünite: Bağımlılık ve Bağımlı Olmak

  Dilbilgisi:

  • Konjunktiv II der Gegenwart  -Formenbildung-  (A2/B1 Tekrar)
  • Konjunktiv I, GR-Umformungen: Konjunktiv I ↔ Direkte Rede
  • Yazma Çalışması: Argümanları açıklayabilme 
 • 6. Ünite: Stres ve Uyku

  • Yazma Çalışması: Savunulan bir tezi sebepler ve örnekler yardımıyla gerekçelendirebilme

B2 Kursunda Sizi Neler Bekliyor?

Yaklaşık 200 Saatlik Yoğun Bir Ders Programı

Eğitimli ve Deneyimli Öğretmenler Eşliğinde

6 Ünite

GER’in belirlediği B2 Seviyesinde

Ek Ders Materyali

Perfekt Deutsch Tarafından Hazırlanmış

Çevirim içi Öğrenme Platformu

Derste Öğrenilenleri Pekiştirmek İçin

Ek Dinleme Alıştırmaları

Çevirim içi Öğrenme Platformumuzda

Öğrenme Aşamasının Kontrol Edilmesi

Belirli Aralıklarla

Bireysel Hata Analizi

Perfekt Deutsch Öğretmenleri Tarafından

Kursa Katılım Belgesi

Yetkili Merciler için, Öğrenci Bileti için, Üniversite Kaydı için

B2 Kursu Sertifikası

Perfekt Deutsch’tan

telc B2 Sınavı

Sadece ‘Ayrıcalıklı’ ve VIP Paket ile Beraber

Perfekt Deutsch ile Almanca Öğrenmenin Avantajları

 • Profesyonel Almanca Kursu: Okulda ya da Çevirim içi
 • Herkese Uygun Kurslar ve Ders Materyalleri
 • Ders İçeriklerine Sistematik Erişim
 • Yoğun Öğrenme Programı
 • Dilgisi ve Kelime Tekrarı
 • Öğrenme Aşamalarının Düzenli Olarak Kontrol Edilmesi
 • Kişisel Hata Analizi
 • Günlük Ödev Kontrolü
 • Derste Kullanılan Modern Metodlar
 • Alanında Uzman Öğretmenler
 • telc, TestDaF, TestAS ve OnSET Sertifikalı Sınav Merkezi
 • Dortmund Şehir Merkezli Konum
 • Düzenli Aralıklarla Kurs ve Sınav Tarihleri
 • Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

Reviews

 • Ürdün

  Mohammed Obeidat

  Ürdün

  Ich hatte eine tolle Erfahrung mit dem Sprachkurs. Frau Kübra war kompetent und motivierend, was den Lernprozess sehr angenehm machte. […]

 • Fas

  Yassine Ribouh

  Fas

    I took both B2 intensive and Telc C1 HS courses. The B2 course made complicated grammar parts seem much […]

 • Hindistan

  Vivek Glasswala

  Hindistan

  Ich habe hier B2 und C1 gelernt und muss sagen, dass es die beste Sprachschule in Dortmund ist. Es werden […]

 • Tunus

  Adam Dammak

  Tunus

  Ich hatte kürzlich das Vergnügen, Perfekt Deutsch zu besuchen, und ich kann mit Sicherheit sagen, dass es die perfekte Wahl […]

 • Fas

  Wafae zahid

  Fas

  Ich habe bei Perfekt Deutsch die B2-Niveaus gelernt, nachdem ich in meinem Land die B1-Niveau bestanden hatte. Ich lobe die […]

 • Fas

  Said Imane

  Fas

  Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung des Instituts Perfekt Deutsch und auch meiner Lehrerin, Frau Kübra erdogan sie war […]

 • Fas

  Jinane Al Hamouti

  Fas

  Beste Sprachschule ich halte Perfekt Deutsch Sprachakademie für ein gutes Institut

 • Türkiye

  Yusuf Yüce

  Türkiye

  Perfekt Deutsch kursunda B1-C1 arası olan kurları bitirdim ve bu süre zarfında çok güzel zaman geçirdim. Bay Morteza ve Bayan […]

 • İran

  Kourosh Dariushi

  İran

  من اینجا از b1تا c1 در کلاس های زیان شرکت کردم و خیلی راضی بودم ، استادای خوبی دارند که […]

 • Mısır

  Anas Hamad

  Mısır

  Ich möchte allen Verantwortlichen des Instituts für die gute Qualität der Ausbildung und die gute Auswahl der Lehrer danken. Es […]

 • Tunus

  Khalil Yah

  Tunus

  Ich kann Frau Kübra nicht genug für ihre Bemühungen danken. Vielen Dank

 • Fas

  Jinane Al Hamouti

  Fas

  ich halte Perfekt Deutsch Sprachakademie für ein gutes Institut.

 • İran

  Mohsen Jahangiri

  İran

  Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung dieses Instituts und auch meiner Lehrerin, sie war in jeder Hinsicht ausgezeichnet. Vielen […]

 • Irak

  Mariam Majid

  Irak

  Frau Kübra ist perfekt ♥️👌🏻

 • Almanya

  M

  Almanya

  Super Entscheidung, ich hab eine Deutschschule für einen Bekannten gesucht und er war mit dieser Erfahrung sehr zufrieden und hat […]

 • Çin

  Kaiwen Jin

  Çin

  Ich habe Deutschkurse B2 und C1 DSH bei Perfekt Deutsch besucht und im August die DHS-Prüfung bei FH Aachen mit […]

 • Beyaz Rusya

  Ivanova Katerina

  Beyaz Rusya

  Ich habe Deutschkurse B2 und C1 DSH bei Perfekt Deutsch besucht und im August die DHS-Prüfung bei FH Aachen mit […]

 • Tunus

  Emna Cherif

  Tunus

  Ich habe Deutschkurse B2 und C1 DSH bei Perfekt Deutsch besucht und im August die DHS-Prüfung bei FH Aachen mit […]

 • Cezayir

  Bouhenna Wissem

  Cezayir

  Ich habe Deutschkurse B2 und C1 DSH bei Perfekt Deutsch besucht und im August die DHS-Prüfung bei FH Aachen mit […]

 • Türkiye

  İlkay Bektaş

  Türkiye

  Ich habe hier meine B2- und C1-Kurse absolviert. Sie können die Prüfungen erfolgreich bestehen, indem Sie hier die nötigen soliden […]

 • Azerbaycan

  Fatima Shabanova

  Azerbaycan

  Sehr geehrte Damen und Herren, Mein Name ist Fatima Shabanova. Ich habe vom 27. April bis 16. Juni am B2-Modul […]

 • İtalya

  Gandouz Yosri

  İtalya

 • Ürdün

  Mohammad Aburajab

  Ürdün

  (Übersetzt von Google) Ich habe bei ihnen zwei Kurse B1 und B2 belegt. Ehrlich gesagt ist es ein wunderbareres Zentrum. […]

 • Tunus

  Mohamed Masmoudi

  Tunus

  (Übersetzt von Google) Der Ort und die Atmosphäre waren großartig. Ich habe B2 online und C1 Präsenz studiert. Beide Lehrer […]

 • Gine

  Saïkou Yaya Barry

  Gine

  (Übersetzt von Google) Es war mir eine Freude, an den Deutschkursen bei perfekt-deutsch in Dortmund teilzunehmen, und ich empfehle jedem, […]

 • Fildişi Sahilleri

  Mohamed Lamine Diallo

  Fildişi Sahilleri

  (Übersetzt von Google) Ich habe an dieser Schule von Niveau B1 bis Niveau C1 studiert. Die Lehrer sind sehr gut […]

 • Türkiye

  Kizilboga Zelda Ceren

  Türkiye

  Ich habe vom Oktober 2022 bis Januar 2023 die Deutschkurse B2 und C1 DSH bei Perfekt Deutsch besucht und im […]

 • Ukrayna

  Maryna Koval

  Ukrayna

  Ich habe vom April 2022 bis Februar 2023 die Deutschkurse A1, A2, B1, B2 und C1 DSH bei Perfekt Deutsch […]

 • İran

  Ghorbanighazimahale Mohammad

  İran

  Ich habe vom Juli bis Dezember 2019 die Deutschkurse B2 und C1 DSH bei Perfekt Deutsch besucht und im  Mai […]

 • Cezayir

  Hemida Oussama

  Cezayir

  Ich habe vom Juli bis August 2019  den Deutschkurse B2 bei Perfekt Deutsch besucht und im April 2021 die Prüfung […]

 • Fas

  Allam Marouane

  Fas

  Ich habe vom August bis Oktober 2020 den Deutschkurs B2 bei Perfekt Deutsch besucht und im April 2021 die Prüfung […]

 • Suriye

  Nasser Noma

  Suriye

  Ich habe vom Februar bis Juni 2020  die Deutschkurse B2 und telc C1 HS bei Perfekt Deutsch besucht und im […]

 • İran

  Bakhtiari Mehrnaz

  İran

  Ich habe vom Januar bis Februar 2021  den Deutschkurs B1 bei Perfekt Deutsch besucht und im Mai 2021 die Prüfung […]

 • Türkiye

  Furkan Bugrahan Kacar

  Türkiye

  Ich habe vom August bis Dezember 2020  die Deutschkurse B1 und B2 bei Perfekt Deutsch besucht und im April 2021 […]

 • Lübnan

  Ali Younes

  Lübnan

  (Übersetzt von Google) Ich kann diese Sprachschule und insbesondere meinen unglaublichen Lehrer nur wärmstens empfehlen. Dank ihr habe ich nicht […]

 • Lübnan

  Abbas Dhayne

  Lübnan

  (Übersetzt von Google) Ich hatte kürzlich das Vergnügen, an Perfekt Deutsch teilzunehmen, von dem ich zuversichtlich sagen kann, dass es […]

 • Türkiye

  Ceren

  Türkiye

  (Übersetzt von Google) Ich habe hier meine B2-C1 DSH-Kurse gemacht und bin sehr zufrieden. Es waren vier sehr produktive Monate […]

 • Tunus

  Karim Ammar

  Tunus

  Hallo, mein Name ist Abdelkarim Ammar und ich komme aus Tunisien . Ich empfehle perfekt Deutsch für Ihren Sprachunterricht, weil […]

 • Nijerya

  Joicè Drama Channel

  Nijerya

  (Übersetzt von Google) Ich war Schüler der Perfekt Deutsch Sprachakademie von A1-C1. Meine Erfahrung war wirklich gut. Ich habe viele […]

 • Nijerya

  Komolafe Esther

  Nijerya

  (Übersetzt von Google) Der Besuch dieser deutschen Sprachschule war eine außergewöhnliche Erfahrung. Von dem Moment an, als ich das Klassenzimmer […]

 • Lübnan

  Khadija chehimi

  Lübnan

  (Übersetzt von Google) Das Institut ist ausgezeichnet und die Lehrer behandeln mich sehr gut. Ich kann es auf jeden Fall […]

 • Tunus

  Anonym

  Tunus

  Nichts zu meckern , sehr gute ausgebildeten Lehrern. Alles war Top. ich habe viel gelernt und ich kann nur empfehlen.

 • Nijerya

  Ogundeyibi Mayowa

  Nijerya

  (Übersetzt von Google) Ich hatte die Gelegenheit, sechs Monate lang Deutsch an der Perfekt Deutsch Sprachschule in Dortmund zu lernen, […]

 • Tunus

  Taha Ayedi

  Tunus

  Der Unterricht an dieser Schule hilft, egal wie schlecht das Niveau in dieser Sprache ist, und die Lehrer sind mehr […]

 • Türkiye

  sefa GÖR

  Türkiye

  (Übersetzt von Google) Ich habe B2 und C1 DSH-Kurse in Perfekt Deutsch mit Hilfe von Lehrern und ein bisschen Eigenarbeit […]

 • Suriye

  Marah Salloum

  Suriye

  (Übersetzt von Google) Wunderbares Personal und Lehrer Sehr hilfreich Die Kurse sind sehr hilfreich und haben maßgeblich zu meinem Erfolg […]

 • Lübnan

  Aldirani Hassan

  Lübnan

  Ich habe die Amanische Sprache am Aldeutsch Perfekt studiert, es ist eines der besten Institute in Deutschland. Dort finden Sie […]

 • Türkiye

  Yunus Emre Çitil

  Türkiye

  (Übersetzt von Google) Ich habe in diesem Kurs von A1 bis C1 gelernt, was mir am besten gefällt, weil der […]

 • Almanya

  Mone Mazrekaj

  Almanya

  Ich habe hier Deutsch-Intensivkurse auf B1- und B2-Niveau besucht. Ich bin zufrieden mit der angebotenen Qualität und besonders mit der […]

 • Türkiye

  Orhan Ilter

  Türkiye

  (Übersetzt von Google) Ich habe B1-B2-C1-Kurse bei Perfekt Deutsch belegt und sie in 6 Monaten mit einem sehr intensiven Tempo […]

 • Suriye

  Alothman, Reem

  Suriye

  Ich habe einen B2-Intensiv-Online-Kurs bei Perfekt Deutsch gemacht. Ich habe mehr gelernt, als ich erwartet hatte. Die Teilnehmer können während […]

 • Lübnan

  Delbani, Fadel

  Lübnan

  (Übersetzt von Google) Sehr geehrte Damen und Herren Ich würde gerne sagen, dass die Sprachkurse bei Ihnen super waren, die […]

 • Lübnan

  Ayman Dirani

  Lübnan

  (Übersetzt von Google) Ich habe an diesem Institut studiert und finde es sehr wunderbar und ich rate Jamil-Studenten, dort zu […]

 • Tunus

  Ayman Belhadj

  Tunus

  (Übersetzt von Google) Ich habe B2 und C1 bei Perfekt Deutsch gelernt und ehrlich gesagt war der Kurs wirklich super. […]

 • İspanya

  Elisa Díaz Pérez

  İspanya

  (Übersetzt von Google) Nachdem ich an anderen Online-Kursen teilgenommen habe, kann ich sagen, dass Perfekt Deutsch Dortmund ohne Zweifel DAS […]

 • Lübnan

  Mohammad Hassoun

  Lübnan

  (Übersetzt von Google) Meine Erfahrung mit dem Perfekt Deutsch Institut war eine der besten Erfahrungen, da dieses Institut keiner Vorstellung […]

 • Lübnan

  Samih Mallah

  Lübnan

  (Übersetzt von Google) Meine ehrliche Meinung ist, dass dieser Ort eines der besten Institute in Dortmund ist, um die deutsche […]

 • Morityus

  Sidi Amar

  Morityus

  Sehr wertvolle Fortbildung habe ich hier erlebt. Bester Wahl in Dortmund für einen Sprachschüler, der die deutsche Sprache beherrschen möchte.

 • Lübnan

  Abdallah Haydar

  Lübnan

  Guten Tag, die Sprachakademie Perfekt Deutsch ist eine der wichtigsten Akademien in NRW. Und aus eigener Erfahrung war es wirklich […]

 • Tunus

  Yassine Ben Abdallah

  Tunus

  (Übersetzt von Google) Ich habe B2 und C1 online bei Perfekt Deutsch gelernt und kann nur sagen, dass es der […]

 • Kamerun

  Gatien Dassi

  Kamerun

  (Übersetzt von Google) Dort habe ich mich auf die DSH vorbereitet. Der Kurs ist wirklich “intensiv😉”. Die Lehrer sind sehr […]

 • Tunus

  Louay Aydi

  Tunus

  (Übersetzt von Google) Ich habe B2 und C1 in Perfekt Deutsch Dortmund gelernt und die Kurse waren wirklich hilfreich und […]

 • Tunus

  Ala Ben

  Tunus

  (Übersetzt von Google) Ich habe B2 und C1 bei Perfekt Deutsch gelernt und ehrlich gesagt war der Kurs wirklich super. […]

 • Suriye

  Mohamed B

  Suriye

  Tolles Institut und die Lehrer sind ausgezeichnet.. meine Sprache hat sich sehr verbessert 👍

 • Suriye

  Alnahhas

  Suriye

  Ehrlich gesagt war das Niveau des Instituts als Management und als Lehrer mehr als wunderbar, und die Atmosphäre im Herzen […]

 • Gine

  Mamadou hasimiou Diallo

  Gine

  L’école de langue allemande ” Perfekt-Deutsch Sprachakademie” est l’une des meilleures écoles si ce n’est pas la meilleure en Allemagne. […]

 • Ürdün

  Ibrahim Aliyan

  Ürdün

  (Übersetzt von Google) Ausgezeichnetes Institut, gute Zeiten (Original) معهد ممتاز ومواعيده جيدة‎

 • Ukrayna

  Oleg L

  Ukrayna

  Добрый день! Посещал интенсивный курс B2. Что могу сказать… Школа очень ответственно относится к тому, что делает… Я был в […]

 • Mozambik

  Israa B

  Mozambik

  Tive uma experiência muito boa durante o tempo que aprendi Alemão na Perfekt Deutsch. Os professores são de qualidade, ensinam […]

 • Suriye

  Beshr Alnahhas

  Suriye

  (Übersetzt von Google) Ehrlich gesagt war das Niveau des Instituts als Management und als Lehrer mehr als wunderbar, und die […]

 • Lübnan

  Hsein Kanaan

  Lübnan

  Perfekt Deutsch is the right place to learn the German language, they have excellent programs and the best teachers, so […]

 • Lübnan

  Hadi Khreis

  Lübnan

  (Übersetzt von Google) Die beste Spracherfahrung, die man machen kann. Ich danke der Institutsleitung und den Lehrkräften für ihren Einsatz. […]

 • Lübnan

  Abbas Bakri

  Lübnan

  (Übersetzt von Google) es war eine wunderbare erfahrung, in dieser schule deutsch zu lernen. mein deutsch ist jetzt viel besser […]

 • Tunus

  Iheeb bouazizi

  Tunus

  (Übersetzt von Google) Eine der besten Erfahrungen meines Lebens 🇹🇳❤️ und einer der besten Lehrer Frau Volbert, Ute, Melanie und […]

 • Türkiye

  Eylul Oz

  Türkiye

  (Übersetzt von Google) Ich habe hier meine DSH-Vorbereitung gemacht, es ist eine erfahrene und aufmerksame Schule. Auch telc Kurse sind […]

 • Tunus

  Mohamed Ayedi

  Tunus

  (Übersetzt von Google) Echt super!! Ich danke meinen Lehrern, die uns alle Opfer gebracht haben, damit wir alle in kurzer […]

 • Tunus

  Zouch Mohamed

  Tunus

  (Übersetzt von Google) Ich habe drei Kurse bei Perfect.Deutsch gemacht: B1, B2, C1. Ich bin eigentlich so glücklich mit dem […]

 • Fas

  Wail Bar

  Fas

  Übersetzt von Google) sehr sachkundige Lehrer, professionelle Verwaltung und allgemein eine unterhaltsame Lernatmosphäre. Wärmstens empfohlen. 🙂 (Original) professeurs très compétents, […]

 • Tunus

  Safwen Boughriba

  Tunus

  (Übersetzt von Google) Ich habe drei Kurse bei Perfect.Deutsch gemacht: B1, B2, C1. Ich bin eigentlich so glücklich mit dem […]

 • Gine

  Hadiatoulaye Diallo

  Gine

  (Übersetzt von Google) mein Name ist Diallo Hadiatoulaye, ich komme aus Guinea-Conakry und bin seit Oktober 2021 in Deutschland und […]

 • Tunus

  Ahmed Elfahem

  Tunus

  (Übersetzt von Google) Die Wahrheit ist ein ausgezeichnetes und hochqualifiziertes Institut, und die Lehrer sind erfahren und geben viel. Ich […]

 • Arnavutluk

  Flarbjona Begaj

  Arnavutluk

  (Übersetzt von Google) Der beste Deutschkurs mit den besten Lehrern (Original) Kursi me i mire i gjuhes Gjermane me mesuesit […]

 • Gine

  Barry, Boubacar Sidiki

  Gine

  (Übersetzt von Google) Hallo, mein Name ist Boubacar Sidiki Barry und ich komme aus Guinea. Ich empfehle perfekt Deutsch für […]

 • İran

  Shahab Hashemi

  İran

  Ich war sehr zufrieden mit diesem Institut und empfehle es jedem, der die Grundlagen deutscher Sprachkonzepte gut lernen möchte 💪🏻❤ […]

 • İran

  Zahra Notash

  İran

  (von Google) Guten Tag bin ich dem Sprachinstitut Perfekt Deutsch sehr dankbar. Ich habe die Telc HS-Klassen B2 und C1 […]

 • Kamerun

  Daphne Nzepa

  Kamerun

  Die Sprachkurse, die ich bei perfekt Deutsch belegt habe, waren wirklich interessant. Ich danke Herrn Patrick, Frau Melanie und vor […]

 • Türkiye

  Elif Ayça Yıldırım

  Türkiye

  I took B1-B2-C1 courses at Perfekt Deutsch and successfully completed them in 6 months with a very intense tempo and […]

 • Lübnan

  MOHAMAD ALI YEHYA

  Lübnan

  تجربة مثاليّة و معهد ممتاز ذو مستوى عالي من الخبرة

 • Gine

  Diallo Aissatou

  Gine

  Je m’appelle Aissatou Diallo j’ai suivi mes courq de deutsch de A2 à C1 à Perfekt Deutsch.Au début j’étais seulement […]

 • Rusya Federasyonu

  Olha Schmidt

  Rusya Federasyonu

  Я изучала В2 в Perfekt Deutsch, за короткий период обучения получила огромное количество знаний, которое применяю не только письменно, но […]

Avantajlı Paket

 • telc - C1 Üniversite Kursu

  Sonraki dönem: 25.10 - 07.12.23

  • Süre: Yak. 7 hafta
  • Başlangıç: Her 2 ayda bir kez
  • Süre: yakl. 140 Saat
  • Zaman: Pzt-Per, 08:00-12:15
  • Kurs yeri: Dortmund veya online
  Choose a date 559
 • C1 DSH - Yoğun Kurs

  Sonraki dönem: 25.10 - 14.12.23

  • Süre: Yak. 8 hafta
  • Başlangıç: Her 2 ayda bir kez
  • Süre: yakl. 200 Saat
  • Zaman: Pzt-Per, 08:00-12:45
  • Kurs yeri: Dortmund veya online
  Choose a date 559
 • telc B2 Sınavı

  Sonraki Sınav: 11.11.23

  • Süre: 1 Gün
  • Başlangıç: Her 2 haftada bir kez
  • Zaman: ca. 07:30 - 19:30
  • Süre: schriftlich+mündlich
  • Sınav yeri: Dortmund
  Choose a date 159