B2 – Yoğun Kurs

589

Okulda +
Online +
0
 
0
Kurs başlamadan önce Perfekt Deutsch'un seviye belirleme sınavına girmeniz ya da sahip olduğunuz B1 sertifikanızı ibraz etmeniz gerekmektedir.
0
 
 • Seçenek Fiyatı: 0
 • Ürün Fiyatı: 589
 • Toplam: 0
Kategoriler:

Almanca B2 – Yoğun Kurs

B2 Almanca kursu, B1 kursundan edindiğiniz temeller üzerine kuruludur. Bu kursta bilimsel dilin kullanılmasına yönelik temeller atılır. Nominalisierung (fiilleri isimleştirme), Verbalisierung (isimleri fiilleştirme), Partizipien (ortaçlar), Konjunktiv I (dolaylı anlatım) gibi ileri aşamadaki dilbilgisi konuları kurs boyunca yoğun alıştırmalarla öğrenilir. Yoğun dilbilgisi çalışmalarının yanı sıra, daha yüksek zorluk derecesine sahip metinler üzerinden yapılan çalışmalar yardımı ile okuma ve dinleme becerilerinin kademeli olarak geliştirilmesi hedeflenir. Kelime dağarcığı da bu metinlere özgü konulara göre şekillenir.

B2 kursunda, sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin sürekli olarak geliştirilmesi hedeflenir. Bu bağlamda metin özetleri, grafik betimlemeleri ve tartışmacı yazma çalışmalarına ağırlık verilir.

Günlük B2 derslerimizin içeriği şöyledir:

 • Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine yönelik alıştırmalar
 • Yoğun kelime öğrenimi
 • Zor ve karmaşık metinler yardımıyla okuma ve dinlemeye yönelik alıştırmalar
 • İleri seviyede dilbilgisi yapıları
 • Sunum ve yazma çalışmaları
 • Konuşma ve telafuz çalışmaları

B2 dil kursumuzu başarıyla tamamladıktan sonra, Almanca’da ileri düzeyde konuşma ve yazma bilgisine sahip olacak ve edindiğiniz bilgileri rahat ve akıcı bir şekilde kullanabileceksiniz. Geniş bir yelpazeye yayılmış güncel konuların avantajları ve dezavantajları hakkında tartışabilecek ve bu konular hakkındaki bakış açılarınızı zorlanmadan ifade edebileceksiniz.

Kursu tamamladıktan sonra, iş yaşamınızda da etkili bir şekilde iletişim kurabilecek, daha uzun ve karmaşık konuşmalar yapabilecek ve anlatmak istediklerinizi, hem sözlü hem de yazılı olarak, doğru bir şekilde formüle edebileceksiniz.


Hedef Kitlemiz:

B2 kursumuz, özellikle Almanya’da üniversite eğitimine başlamak isteyen, bunun için de Almanca dil yeterliliğini ibraz etmek zorunda olan katılımcılar için uygundur. B2 yoğun kursumuz aynı zamanda Almanya’da çalışmak isteyen akademisyenlere, Almanca bilgilerini genişletme ve geliştirme imkanı sunar.


Kursa katılım için gerekenler / ön bilgi:

 • telc B1 sertifikası (ya da)
 • Almanya’daki bir dil kursundan alınmiş (200 ders saatlik) B1 sertifikası (ya da)
 • Perfekt Deutsch’un seviye belirleme sınavı

Yöntemler:

 • Okuma ve dinleme stratejileri (Genel Okuma, Seçici Okuma, Ayrıntılı Okuma)
 • Yeni ve karmaşık kelimeleri öğrenmeye yönelik stratejiler
 • Yeni edinilen kelime dağarcığının diyaloglar ve metin yazma çalışmalarıyla pekiştirilmesi (Tartışma Yöntemleri)
 • telc ve DSH sınavlarına yönelik ek alıştırmalar
 • Üniversite egitimi için hazırlık

Öğretim Üyeleri:

Perfekt Deutsch öğretmenleri, kapsamlı öğretim deneyimine ve kültürlerarası yetkinliğe sahip öğretim görevlilerinden oluşur.


Öğrenim Materyalleri:

Kursumuzda güncel B2 ders kitaplarıyla çalışılır. Öğrencilerimiz, kurs başlamadan önce ders kitapları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilir. Perfekt Deutsch tarafından geliştirilen ve okulun dahili editör ekibi tarafından sürekli olarak güncellenen öğrenim materyalleri de derslerimizde kullanılır.

Ayrıca Perfekt Deutsch’un B2 kursu öğrencileri, e-öğrenme platformumuza bireysel erişim elde ederler. Bu platform, B1 öğrencilerimizin seviyesine uygun olarak düzenlenmiş dilbilgisi, kelime öğrenme, okuma, dinleme ve yazma çalışmalarına yönelik alıştırmalardan oluşur.

B2 Almanca kursumuzun ders içeriği Diller için Avrupa Ortak Referans Çerçevesi (GER) seviyesine göre belirlenmiştir.


B2 Almanca Kursundaki Ara Sınavlar:

 • 3 büyük ara sınav (her iki haftada bir)

Düzenli olarak öğrencilerimizin okuma, dinleme, yazma ve dilbilgisi becerilerindeki öğrenme aşamaları kontrol edilir. Düzeltmeler yetkili öğretmenler tarafından yapılır. Bu sınavların yardımıyla, öğrencilerimiz, kendi öğrenme aşamalarını izleyebilir.


E-Öğrenme:

Perfekt Deutsch’ta Harmanlanmış Öğrenme (Blended Learning) Modeli kullanır ve sınıftaki öğrenciler ile çevrim içi öğrenciler e-öğrenme yolu ile birleştirilir.

Eöğrenme platformumuzda, dilbilgisi ve kelime öğrenmeye yönelik çevrim içi alıştırmalar da mevcuttur. Öğrenme platformumuz, ayrıca çok sayıda yazma alıştırması da içerir. Sürekli olarak kontrol edilen bu alıştırmalar, öğrencilerimize yazılı dil becerilerini pekiştirme ve hitap becerilerini geliştirme fırsatı verir. B2 kursundaki yoğun yazma eğitimi, kurs öğretmenlerimizin denetiminde yürütülür. Öğrencilerimizle hataları üzerinde konuşulur ve alternatif çözüm olanakları tartışılır.


Ev Ödevleri:

Öğrencilerimize her gün ev ödevi verilir. Bu ödevler, ertesi gün derste tartışılır ve düzeltilir.


Bitirme Sınavı ve Sertifika:

Kursun sonunda, öğrencilerimiz B2 bitirme sınavına girerler ve başarılı oldukları takdirde Perfekt Deutsch’tan B2 sertifikası alırlar. Yazılı sınav; dilbilgisi, okuma, dinleme ve yazma bölümlerinden oluşur.

Ayrıca kursumuzda düzenli olarak telc-B2 sınavları da yapılmaktadır. telc B2 sınavı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Çevirim içi Kurs için Ek Bilgiler :

Çevirim içi B2 Almanca kursumuz ile evinizin rahatlığında Almanca öğrenebilir ve belirlediğiniz öğrenme hedeflerine kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Çevirim içi Kurslarda Sizi Neler Bekliyor?

 • Kamera ve mikrofon yardımı ile sınıftaki diğer öğrenciler ve öğretmenle birlikte yürütülen canlı çevirim içi dersler
 • Nitelikli, deneyimli öğretmenlerle beraber profesyonel bir Almanca öğrenimi

Çevrim içi Kurslarda Hangi Gereçler Kullanılır?

 • Sağlam bir İnternet Bağlantısı
 • Kamerası Olan bir Bilgisayar ya da Laptop
 • Mikrofon
 • Kulaklık

Okulumuzdaki öğretmenler, Almanca öğretme konusunda oldukları kadar, çevirim içi ders konusunda da deneyimlidirler. Öğretmenlerimiz, öğrencilerle birlikte belirledikleri hedeflere yönelik çalışmalarla sınıf içi etkileşimi sağlarlar. Bu hedefler sayesinde öğrencilerimizin Almanca öğrenmeye dair motivasyonları da yükselmiş olur.

Her açıdan pek çok avantaj sağlayan çevirim içi Almanca kurslarımızda, sizin için ücretsiz olan modern yazılım sistemleriyle çalışılır. Ders kitapları, basılı yayın olarak satın alınabileceği gibi, dijital versiyonları ile de kullanılabilir.


B2 Kursunda Neleri Öğrenirsiniz?

 • Zorluk derecesi yüksek okuma ve dinleme metinlerini anlayabilme ve çözümleyebilme
 • Kendi içinde tutarlı bir metin yazabilme
 • Farklı konular üzerinde sözlü ve yazılı tartışmalar yürütebilme

B2 Kurs İçeriği:

 • 1. Ünite: Tıp ve Klonlama

  Dilbilgisi:

  • Das Verb „werden“ (Kısa bir Özet)
  • Aktiv – Vorgangspassiv (B1 Tekrar)
  • Passivfähigkeit
  • Vorgangspassiv – Zustandspassiv
  • Zustandsreflexiv
  • Adverbialsätze und Konjunktionen (B1 Tekrar)
  • Yazma Çalışması: Grafik çeşitleri ve Grafik yorumlama

   

 • Ünite 2: Beslenme ve Sağlıklı Yaşam

  Dilbilgisi:

  • Modaler Infinitiv
  • Modalverb „können“
  • Modalverbersatzformen
  • Das Futur I und II zum Ausdruck der Vermutung
  • Yazma Çalışması: Grafik Yorumlama (sebep ve sonuç etmenlerini analiz edebilme)
 • 3. Ünite: Dijital Medya

  Dilbilgisi:

  • Nominalisierung von Verben und Adjektiven
  • Nominalisierung mit Genitivattribut (Teil I)
  • Nominalisierung von Nebensätzen (Teil II)
  • Verbalisierung  HS → NS+HS
  • Yazma Çalışması: Karşılaştırmalı Grafik Yorumlama (avantaj ve dezavantajları formule edebilme)
 • 4. Ünite: İklim Değişikliği ve Çevreyi Koruma

  Dilbilgisi:

  • Partizip I und Partizip II als Adjektivattribute Partizipialkonstruktionen
  • Umwandlung: Relativsatz →  Partizipialkonstruktion
  • Partizipialkonstruktionen: Relativpronomen im Akkusativ
  • Modales Partizip: Partizipialkonstruktionen mit „zu“
  • Substantivierte Partizipien
  • Umwandlung: Partizipialkonstruktion  Relativsatz
  • Yazma Çalışması: Grafik verilerini diğer ülkeler ile kıyaslama ve sonuç bölümünü formule edebilme
 • 5. Ünite: Bağımlılık ve Bağımlı Olmak

  Dilbilgisi:

  • Konjunktiv II der Gegenwart  -Formenbildung-  (A2/B1 Tekrar)
  • Konjunktiv I, GR-Umformungen: Konjunktiv I ↔ Direkte Rede
  • Yazma Çalışması: Argümanları açıklayabilme 
 • 6. Ünite: Stres ve Uyku

  • Yazma Çalışması: Savunulan bir tezi sebepler ve örnekler yardımıyla gerekçelendirebilme

B2 Kursunda Sizi Neler Bekliyor?

Yaklaşık 200 Saatlik Yoğun Bir Ders Programı

Eğitimli ve Deneyimli Öğretmenler Eşliğinde

6 Ünite

GER’in belirlediği B2 Seviyesinde

Ek Ders Materyali

Perfekt Deutsch Tarafından Hazırlanmış

Çevirim içi Öğrenme Platformu

Derste Öğrenilenleri Pekiştirmek İçin

Ek Dinleme Alıştırmaları

Çevirim içi Öğrenme Platformumuzda

Öğrenme Aşamasının Kontrol Edilmesi

Belirli Aralıklarla

Bireysel Hata Analizi

Perfekt Deutsch Öğretmenleri Tarafından

Kursa Katılım Belgesi

Yetkili Merciler için, Öğrenci Bileti için, Üniversite Kaydı için

B2 Kursu Sertifikası

Perfekt Deutsch’tan

telc B2 Sınavı

Sadece ‘Ayrıcalıklı’ ve VIP Paket ile Beraber

Perfekt Deutsch ile Almanca Öğrenmenin Avantajları

 • Profesyonel Almanca Kursu: Okulda ya da Çevirim içi
 • Herkese Uygun Kurslar ve Ders Materyalleri
 • Ders İçeriklerine Sistematik Erişim
 • Yoğun Öğrenme Programı
 • Dilgisi ve Kelime Tekrarı
 • Öğrenme Aşamalarının Düzenli Olarak Kontrol Edilmesi
 • Kişisel Hata Analizi
 • Günlük Ödev Kontrolü
 • Derste Kullanılan Modern Metodlar
 • Alanında Uzman Öğretmenler
 • telc, TestDaF, TestAS ve OnSET Sertifikalı Sınav Merkezi
 • Dortmund Şehir Merkezli Konum
 • Düzenli Aralıklarla Kurs ve Sınav Tarihleri
 • Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

Avantajlı Paket

 • telc B2 Sınavı

  Sonraki Sınav: 08.06.24

  • Süre: 1 Gün
  • Başlangıç: Her 2 haftada bir kez
  • Zaman: ca. 07:30 - 19:30
  • Süre: schriftlich+mündlich
  • Sınav yeri: Dortmund
  Choose a date 159
 • telc - C1 Üniversite Kursu

  Sonraki dönem: 08.08 - 02.10.24

  • Süre: yaklaşık 2 ay
  • Başlangıç: Her 2 ayda bir kez
  • Zaman: Pzt-Per, 08:00-12:15
  • Kurs yeri: Dortmund veya online
  Choose a date 589
 • C1 DSH - Yoğun Kurs

  Sonraki dönem: 08.08 - 10.10.24

  • Süre: yaklaşık 2 ay
  • Başlangıç: Her 2 ayda bir kez
  • Süre: yakl. 200 Saat
  • Kurs yeri: Dortmund veya online
  Choose a date 589