B1 – Yoğun Kurs

589

Okulda +
Online +
0
 
Kurs başlamadan önce Perfekt Deutsch'un seviye belirleme sınavına girmeniz ya da sahip olduğunuz A2 sertifikanızı ibraz etmeniz gerekmektedir.
0
 
 • Seçenek Fiyatı: 0
 • Ürün Fiyatı: 589
 • Toplam: 0
Kategoriler:

Almanca B1 – Yoğun Kurs

B1 Almanca kursu, A2 kursundan edindiğiniz temeller üzerine kuruludur. Temel Almanca dilbilgisi konuları B1 kursunun başlangıcında tamamlanır. Kurs ilerledikçe daha karmaşık dilbilgisel yapılar ele alınır. Herhangi bir ön hazırlık yapmadan, günlük konuşmalara spontane olarak katılma becerisi, B1 kursunda aşama aşama geliştirilir. Tartışma konuları siyasi, ekonomik, tarihsel ve toplumsal içeriklere yoğunlaşır. B1 kursunun ders içeriği ve ders esnasında ele alınan alıştırma türleri, Almanca’yı kısa sürede bağımsız bir şekilde kullanma becerisini hedefler.

Günlük B1 derslerimizin içeriği şöyledir:

 • Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine yönelik alıştırmalar
 • Yoğun kelime öğrenimi
 • Orta seviye metinler yardımı ile okuma ve dinlemeye yönelik alıştırmalar
 • Karmaşık dilbilgisi yapıları
 • Sunum ve yazma çalışmaları
 • Konuşma ve telafuz çalışmaları

B1 dil kursumuzu başarıyla tamamladıktan sonra, kendinizi Almanca olarak rahat bir şekilde ifade edebilecek ve derslerde öğrendiğiniz konular hakkında akıcı tartışmalar yapabileceksiniz. Eğitim ve iş hayatı, boş zaman aktiviteleri ya da medya hakkındaki konuşmalardan ayrıntılı bilgiler edinebilecek ve bu konular hakkında kendi argümanlarınızı oluşturabileceksiniz.


Hedef Kitlemiz:

B1 kursumuz, temel Almanca dilbilgisi kurallarına hakim olan, günlük konular hakkında sözlü ve yazılı iletişim kurabilen ve sahip oldukları Almanca bilgisini hızla geliştirmek isteyen katılımcılar içindir.


Kursa katılım için gerekenler / ön bilgi:

 • telc A2 sertifikası (ya da)
 • Almanya’daki bir dil kursundan alınmiş (200 ders saatlik) A2 sertifikası (ya da)
 • Perfekt Deutsch’un seviye belirleme sınavı

Yöntemler:

 • Eğitim dili: Almanca
 • Okuma ve dinleme stratejileri (Genel Okuma, Seçici Okuma, Ayrıntılı Okuma)
 • Yeni ve karmaşık kelimeleri öğrenmeye yönelik stratejiler
 • Yeni edinilen kelime dağarcığının diyaloglar ve metin yazma çalışmalarıyla pekiştirilmesi

Öğretim Üyeleri:

Perfekt Deutsch öğretmenleri, kapsamlı öğretim deneyimine ve kültürlerarası yetkinliğe sahip öğretim görevlilerinden oluşur.


Öğrenim Materyalleri:

Kursumuzda güncel B1 ders kitaplarıyla çalışılır. Öğrencilerimiz, kurs başlamadan önce ders kitapları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilir. Perfekt Deutsch tarafından geliştirilen ve okulun dahili editör ekibi tarafından sürekli olarak güncellenen öğrenim materyalleri de derslerimizde kullanılır.

Ayrıca Perfekt Deutsch’un B1 kursu öğrencileri, e-öğrenme platformumuza bireysel erişim elde ederler. Bu platform, B1 öğrencilerimizin seviyesine uygun olarak düzenlenmiş dilbilgisi, kelime öğrenme, okuma, dinleme ve yazma çalışmalarına yönelik alıştırmalardan oluşur.

B1 Almanca kursumuzun ders içeriği Diller için Avrupa Ortak Referans Çerçevesi (GER) seviyesine göre belirlenmiştir.


B1 Almanca Kursundaki Kelime Testleri ve Ara Sınavlar:

 • 9 kelime testi (her üniteden sonra)
 • 3 büyük ara sınav (her iki haftada bir)

Düzenli olarak öğrencilerimizin okuma, dinleme, yazma ve dilbilgisi becerilerindeki öğrenme aşamaları kontrol edilir. Düzeltmeler yetkili öğretmenler tarafından yapılır. Bu sınavların ve testlerin yardımıyla, öğrencilerimiz, kendi öğrenme aşamalarını izleyebilir.


E-Öğrenme:

Perfekt Deutsch’ta Harmanlanmış Öğrenme (Blended Learning) Modeli kullanır ve sınıftaki öğrenciler ile çevrim içi öğrenciler e-öğrenme yolu ile birleştirilir.

Eöğrenme platformumuzda, dilbilgisi ve kelime öğrenmeye yönelik çevrim içi alıştırmalar da mevcuttur. Öğrenme platformumuz, ayrıca çok sayıda yazma alıştırması da içerir. Sürekli olarak kontrol edilen bu alıştırmalar, öğrencilerimize yazılı dil becerilerini pekiştirme ve hitap becerilerini geliştirme fırsatı verir. B1 kursundaki yoğun yazma eğitimi, kurs öğretmenlerimizin denetiminde yürütülür. Öğrencilerimizle hataları üzerinde konuşulur ve alternatif çözüm olanakları tartışılır.


Ev Ödevleri:

Öğrencilerimize her gün ev ödevi verilir. Bu ödevler, ertesi gün derste tartışılır ve düzeltilir.


Bitirme Sınavı ve Sertifika:

Kursun sonunda, öğrencilerimiz B1 bitirme sınavına girerler ve başarılı oldukları takdirde Perfekt Deutsch’tan B1 sertifikası alırlar. Yazılı sınav; dilbilgisi, okuma, dinleme ve yazma bölümlerinden oluşur.

Ayrıca kursumuzda düzenli olarak telc-B1 sınavları da yapılmaktadır. telc B1 sınavı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Çevirim içi Kurs için Ek Bilgiler :

Çevirim içi B1 Almanca kursumuz ile evinizin rahatlığında Almanca öğrenebilir ve belirlediğiniz öğrenme hedeflerine kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Çevirim içi Kurslarda Sizi Neler Bekliyor?

 • Kamera ve mikrofon yardımı ile sınıftaki diğer öğrenciler ve öğretmenle birlikte yürütülen canlı çevirim içi dersler
 • Nitelikli, deneyimli öğretmenlerle beraber profesyonel bir Almanca öğrenimi

Çevrim içi Kurslarda Hangi Gereçler Kullanılır?

 • Sağlam bir İnternet Bağlantısı
 • Kamerası Olan bir Bilgisayar ya da Laptop
 • Mikrofon
 • Kulaklık

Okulumuzdaki öğretmenler, Almanca öğretme konusunda oldukları kadar, çevirim içi ders konusunda da deneyimlidirler. Öğretmenlerimiz, öğrencilerle birlikte belirledikleri hedeflere yönelik çalışmalarla sınıf içi etkileşimi sağlarlar. Bu hedefler sayesinde öğrencilerimizin Almanca öğrenmeye dair motivasyonları da yükselmiş olur.

Her açıdan pek çok avantaj sağlayan çevirim içi Almanca kurslarımızda, sizin için ücretsiz olan modern yazılım sistemleriyle çalışılır. Ders kitapları, basılı yayın olarak satın alınabileceği gibi, dijital versiyonları ile de kullanılabilir.

B1 Kursunda Neleri Öğrenirsiniz?

Günlük ve sosyal konular hakkında iletişim kurabilme:

 • Herhangi bir olay hakkında görüş bildirebilme ve olayları kendi bakış açınızdan yorumlayabilme
 • Kendi deneyimleriniz ve karşılaştığınız sorunlar hakkında yorum yapabilme ve tartışabilme
 • Tarihsel olaylari ve olguları yorumlayabilme
 • İş görüşmeleri yapabilme
 • Sunum hazırlama ve dinlenilen sunumları yorumlayabilme

Resmi ve hususi metinleri okuyabilme ve yazabilme:

 • Forum yorumlarını anlayabilme ve kendi yorumunu yazabilme
 • Çeşitli konularda, karmaşık olmayan metinleri okuyabilme ve uzun metinlerden önemli bilgileri çıkarabilme
 • Aşina olunan ya da kişisel ilgi alanına dahil konularda basit, bağlantılı, tartışmacı metinler yazabilme
 • Özgeçmiş hazırlayabilme
 • Resmi mailler yazabilme

B1 Kurs İçeriği:

 • 1. Ünite: Zaman ve Boş Zaman, Seyahat Etmek, Almanya ile Özdeşleşmiş Olgular

  Dilbilgisi:

  • Pronominaladverbien, Verben mit Präposition und Nebensatz
  • Präpositionen
  • Präteritum (Whd.)
  • Doppelkonjunktionen
 • 2. Ünite: Meslekler, Çalışma Dünyası, İş Başvuruları

  Dilbilgisi:

  • N-Deklinationen
  • Infinitiv mit/ohne zu
 • 3. Ünite: Sanat ve Kitaplar

  Dilbilgisi:

  • um…zu, ohne…zu, statt…zu
  • Konjunktiv II (Präsens und Vergangenheit)
  • Passiv
  • reflexive Verben
 • 4. Ünite: Televizyon, Reklamlar, Tüketici Davranışları

  Dilbilgisi:

  • Komparation der Adjektive
  • Proportionalsätze mit je…desto / umso
  • Nominalisierte Adjektive
  • Relativsätze
  • Adjektivdeklination (Whd.)
 • 5. Ünite: Okul, Yüksek Öğrenim ve Notlar

  Dilbilgisi:

  • Passiv mit Modalverben
  • Subjektloses Passiv
  • Erststellen-es
 • 6. Ünite: Araba, Trafik, Ulaşım, Turizm

  Dilbilgisi:

  • Plusquamperfekt und Futur I
  • Temporalangaben
  • Lokale Relativsätze
 • 7. Ünite: Duygular, Şans, Mutluluk, Stres

  Dilbilgisi:

  • Präpositionen mit Genitiv
  • Nebensätze mit so dass
  • Kausale und konzessive Verbindungen
 • 8. Ünite: Yemek Yeme ve Beslenme

  Dilbilgisi:

  • Nebensätze mit indem / dadurch, dass
 • Ders 9: İnternet, Bilgisayar ve Telefon

  Dilbilgisi:

  • Öğrenilen konuların tekrar edilip pekiştirilmesi

B1 Kursunda Sizi Neler Bekliyor?

Yaklaşık 200 Saatlik Yoğun Bir Ders Programı

Eğitimli ve Deneyimli Öğretmenler Eşliğinde

9 Ünite

GER’in belirlediği B1 Seviyesinde

Ek Ders Materyali

Perfekt Deutsch Tarafından Hazırlanmış

Çevirim içi Öğrenme Platformu

Derste Öğrenilenleri Pekiştirmek İçin

Ek Dinleme Alıştırmaları

Çevirim içi Öğrenme Platformumuzda

Öğrenme Aşamasının Kontrol Edilmesi

Belirli Aralıklarla

Bireysel Hata Analizi

Perfekt Deutsch Öğretmenleri Tarafından

Kursa Katılım Belgesi

Yetkili Merciler için, Öğrenci Bileti için, Üniversite Kaydı için

B1 Kursu Sertifikası

Perfekt Deutsch’tan

telc B1 Sınavı

Sadece ‘Ayrıcalıklı’ ve VIP Paket ile Beraber

Perfekt Deutsch ile Almanca Öğrenmenin Avantajları

 • Profesyonel Almanca Kursu: Okulda ya da Çevirim içi
 • Herkese Uygun Kurslar ve Ders Materyalleri
 • Ders İçeriklerine Sistematik Erişim
 • Yoğun Öğrenme Programı
 • Dilgisi ve Kelime Tekrarı
 • Öğrenme Aşamalarının Düzenli Olarak Kontrol Edilmesi
 • Kişisel Hata Analizi
 • Günlük Ödev Kontrolü
 • Derste Kullanılan Modern Metodlar
 • Alanında Uzman Öğretmenler
 • telc, TestDaF, TestAS ve OnSET Sertifikalı Sınav Merkezi
 • Dortmund Şehir Merkezli Konum
 • Düzenli Aralıklarla Kurs ve Sınav Tarihleri
 • Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

Avantajlı Paket

 • B2 - Yoğun Kurs

  Sonraki dönem: 08.08 - 10.10.24

  • Süre: yaklaşık 2 ay
  • Başlangıç: Her 2 ayda bir kez
  • Süre: yakl. 200 Saat
  • Kurs yeri: Dortmund veya online
  Choose a date 589
 • telc B1 Prüfung

  telc B1 Sınavı

  Sonraki Sınav: 13.07.24

  • Süre: 1 Gün
  • Başlangıç: Her 2 haftada bir kez
  • Zaman: ca. 07:30 - 19:30
  • Süre: schriftlich+mündlich
  • Sınav yeri: Dortmund
  Choose a date 159