B1 – Yoğun Kurs

559

Okulda +
Online +
0
 
Kurs başlamadan önce Perfekt Deutsch'un seviye belirleme sınavına girmeniz ya da sahip olduğunuz A2 sertifikanızı ibraz etmeniz gerekmektedir.
0
 
 • Seçenek Fiyatı: 0
 • Ürün Fiyatı: 559
 • Toplam: 0
Kategoriler:

Almanca B1 – Yoğun Kurs

B1 Almanca kursu, A2 kursundan edindiğiniz temeller üzerine kuruludur. Temel Almanca dilbilgisi konuları B1 kursunun başlangıcında tamamlanır. Kurs ilerledikçe daha karmaşık dilbilgisel yapılar ele alınır. Herhangi bir ön hazırlık yapmadan, günlük konuşmalara spontane olarak katılma becerisi, B1 kursunda aşama aşama geliştirilir. Tartışma konuları siyasi, ekonomik, tarihsel ve toplumsal içeriklere yoğunlaşır. B1 kursunun ders içeriği ve ders esnasında ele alınan alıştırma türleri, Almanca’yı kısa sürede bağımsız bir şekilde kullanma becerisini hedefler.

Günlük B1 derslerimizin içeriği şöyledir:

 • Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine yönelik alıştırmalar
 • Yoğun kelime öğrenimi
 • Orta seviye metinler yardımı ile okuma ve dinlemeye yönelik alıştırmalar
 • Karmaşık dilbilgisi yapıları
 • Sunum ve yazma çalışmaları
 • Konuşma ve telafuz çalışmaları

B1 dil kursumuzu başarıyla tamamladıktan sonra, kendinizi Almanca olarak rahat bir şekilde ifade edebilecek ve derslerde öğrendiğiniz konular hakkında akıcı tartışmalar yapabileceksiniz. Eğitim ve iş hayatı, boş zaman aktiviteleri ya da medya hakkındaki konuşmalardan ayrıntılı bilgiler edinebilecek ve bu konular hakkında kendi argümanlarınızı oluşturabileceksiniz.


Hedef Kitlemiz:

B1 kursumuz, temel Almanca dilbilgisi kurallarına hakim olan, günlük konular hakkında sözlü ve yazılı iletişim kurabilen ve sahip oldukları Almanca bilgisini hızla geliştirmek isteyen katılımcılar içindir.


Kursa katılım için gerekenler / ön bilgi:

 • telc A2 sertifikası (ya da)
 • Almanya’daki bir dil kursundan alınmiş (200 ders saatlik) A2 sertifikası (ya da)
 • Perfekt Deutsch’un seviye belirleme sınavı

Yöntemler:

 • Eğitim dili: Almanca
 • Okuma ve dinleme stratejileri (Genel Okuma, Seçici Okuma, Ayrıntılı Okuma)
 • Yeni ve karmaşık kelimeleri öğrenmeye yönelik stratejiler
 • Yeni edinilen kelime dağarcığının diyaloglar ve metin yazma çalışmalarıyla pekiştirilmesi

Öğretim Üyeleri:

Perfekt Deutsch öğretmenleri, kapsamlı öğretim deneyimine ve kültürlerarası yetkinliğe sahip öğretim görevlilerinden oluşur.


Öğrenim Materyalleri:

Kursumuzda güncel B1 ders kitaplarıyla çalışılır. Öğrencilerimiz, kurs başlamadan önce ders kitapları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilir. Perfekt Deutsch tarafından geliştirilen ve okulun dahili editör ekibi tarafından sürekli olarak güncellenen öğrenim materyalleri de derslerimizde kullanılır.

Ayrıca Perfekt Deutsch’un B1 kursu öğrencileri, e-öğrenme platformumuza bireysel erişim elde ederler. Bu platform, B1 öğrencilerimizin seviyesine uygun olarak düzenlenmiş dilbilgisi, kelime öğrenme, okuma, dinleme ve yazma çalışmalarına yönelik alıştırmalardan oluşur.

B1 Almanca kursumuzun ders içeriği Diller için Avrupa Ortak Referans Çerçevesi (GER) seviyesine göre belirlenmiştir.


B1 Almanca Kursundaki Kelime Testleri ve Ara Sınavlar:

 • 9 kelime testi (her üniteden sonra)
 • 3 büyük ara sınav (her iki haftada bir)

Düzenli olarak öğrencilerimizin okuma, dinleme, yazma ve dilbilgisi becerilerindeki öğrenme aşamaları kontrol edilir. Düzeltmeler yetkili öğretmenler tarafından yapılır. Bu sınavların ve testlerin yardımıyla, öğrencilerimiz, kendi öğrenme aşamalarını izleyebilir.


E-Öğrenme:

Perfekt Deutsch’ta Harmanlanmış Öğrenme (Blended Learning) Modeli kullanır ve sınıftaki öğrenciler ile çevrim içi öğrenciler e-öğrenme yolu ile birleştirilir.

Eöğrenme platformumuzda, dilbilgisi ve kelime öğrenmeye yönelik çevrim içi alıştırmalar da mevcuttur. Öğrenme platformumuz, ayrıca çok sayıda yazma alıştırması da içerir. Sürekli olarak kontrol edilen bu alıştırmalar, öğrencilerimize yazılı dil becerilerini pekiştirme ve hitap becerilerini geliştirme fırsatı verir. B1 kursundaki yoğun yazma eğitimi, kurs öğretmenlerimizin denetiminde yürütülür. Öğrencilerimizle hataları üzerinde konuşulur ve alternatif çözüm olanakları tartışılır.


Ev Ödevleri:

Öğrencilerimize her gün ev ödevi verilir. Bu ödevler, ertesi gün derste tartışılır ve düzeltilir.


Bitirme Sınavı ve Sertifika:

Kursun sonunda, öğrencilerimiz B1 bitirme sınavına girerler ve başarılı oldukları takdirde Perfekt Deutsch’tan B1 sertifikası alırlar. Yazılı sınav; dilbilgisi, okuma, dinleme ve yazma bölümlerinden oluşur.

Ayrıca kursumuzda düzenli olarak telc-B1 sınavları da yapılmaktadır. telc B1 sınavı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Çevirim içi Kurs için Ek Bilgiler :

Çevirim içi B1 Almanca kursumuz ile evinizin rahatlığında Almanca öğrenebilir ve belirlediğiniz öğrenme hedeflerine kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Çevirim içi Kurslarda Sizi Neler Bekliyor?

 • Kamera ve mikrofon yardımı ile sınıftaki diğer öğrenciler ve öğretmenle birlikte yürütülen canlı çevirim içi dersler
 • Nitelikli, deneyimli öğretmenlerle beraber profesyonel bir Almanca öğrenimi

Çevrim içi Kurslarda Hangi Gereçler Kullanılır?

 • Sağlam bir İnternet Bağlantısı
 • Kamerası Olan bir Bilgisayar ya da Laptop
 • Mikrofon
 • Kulaklık

Okulumuzdaki öğretmenler, Almanca öğretme konusunda oldukları kadar, çevirim içi ders konusunda da deneyimlidirler. Öğretmenlerimiz, öğrencilerle birlikte belirledikleri hedeflere yönelik çalışmalarla sınıf içi etkileşimi sağlarlar. Bu hedefler sayesinde öğrencilerimizin Almanca öğrenmeye dair motivasyonları da yükselmiş olur.

Her açıdan pek çok avantaj sağlayan çevirim içi Almanca kurslarımızda, sizin için ücretsiz olan modern yazılım sistemleriyle çalışılır. Ders kitapları, basılı yayın olarak satın alınabileceği gibi, dijital versiyonları ile de kullanılabilir.

B1 Kursunda Neleri Öğrenirsiniz?

Günlük ve sosyal konular hakkında iletişim kurabilme:

 • Herhangi bir olay hakkında görüş bildirebilme ve olayları kendi bakış açınızdan yorumlayabilme
 • Kendi deneyimleriniz ve karşılaştığınız sorunlar hakkında yorum yapabilme ve tartışabilme
 • Tarihsel olaylari ve olguları yorumlayabilme
 • İş görüşmeleri yapabilme
 • Sunum hazırlama ve dinlenilen sunumları yorumlayabilme

Resmi ve hususi metinleri okuyabilme ve yazabilme:

 • Forum yorumlarını anlayabilme ve kendi yorumunu yazabilme
 • Çeşitli konularda, karmaşık olmayan metinleri okuyabilme ve uzun metinlerden önemli bilgileri çıkarabilme
 • Aşina olunan ya da kişisel ilgi alanına dahil konularda basit, bağlantılı, tartışmacı metinler yazabilme
 • Özgeçmiş hazırlayabilme
 • Resmi mailler yazabilme

B1 Kurs İçeriği:

 • 1. Ünite: Zaman ve Boş Zaman, Seyahat Etmek, Almanya ile Özdeşleşmiş Olgular

  Dilbilgisi:

  • Pronominaladverbien, Verben mit Präposition und Nebensatz
  • Präpositionen
  • Präteritum (Whd.)
  • Doppelkonjunktionen
 • 2. Ünite: Meslekler, Çalışma Dünyası, İş Başvuruları

  Dilbilgisi:

  • N-Deklinationen
  • Infinitiv mit/ohne zu
 • 3. Ünite: Sanat ve Kitaplar

  Dilbilgisi:

  • um…zu, ohne…zu, statt…zu
  • Konjunktiv II (Präsens und Vergangenheit)
  • Passiv
  • reflexive Verben
 • 4. Ünite: Televizyon, Reklamlar, Tüketici Davranışları

  Dilbilgisi:

  • Komparation der Adjektive
  • Proportionalsätze mit je…desto / umso
  • Nominalisierte Adjektive
  • Relativsätze
  • Adjektivdeklination (Whd.)
 • 5. Ünite: Okul, Yüksek Öğrenim ve Notlar

  Dilbilgisi:

  • Passiv mit Modalverben
  • Subjektloses Passiv
  • Erststellen-es
 • 6. Ünite: Araba, Trafik, Ulaşım, Turizm

  Dilbilgisi:

  • Plusquamperfekt und Futur I
  • Temporalangaben
  • Lokale Relativsätze
 • 7. Ünite: Duygular, Şans, Mutluluk, Stres

  Dilbilgisi:

  • Präpositionen mit Genitiv
  • Nebensätze mit so dass
  • Kausale und konzessive Verbindungen
 • 8. Ünite: Yemek Yeme ve Beslenme

  Dilbilgisi:

  • Nebensätze mit indem / dadurch, dass
 • Ders 9: İnternet, Bilgisayar ve Telefon

  Dilbilgisi:

  • Öğrenilen konuların tekrar edilip pekiştirilmesi

B1 Kursunda Sizi Neler Bekliyor?

Yaklaşık 200 Saatlik Yoğun Bir Ders Programı

Eğitimli ve Deneyimli Öğretmenler Eşliğinde

9 Ünite

GER’in belirlediği B1 Seviyesinde

Ek Ders Materyali

Perfekt Deutsch Tarafından Hazırlanmış

Çevirim içi Öğrenme Platformu

Derste Öğrenilenleri Pekiştirmek İçin

Ek Dinleme Alıştırmaları

Çevirim içi Öğrenme Platformumuzda

Öğrenme Aşamasının Kontrol Edilmesi

Belirli Aralıklarla

Bireysel Hata Analizi

Perfekt Deutsch Öğretmenleri Tarafından

Kursa Katılım Belgesi

Yetkili Merciler için, Öğrenci Bileti için, Üniversite Kaydı için

B1 Kursu Sertifikası

Perfekt Deutsch’tan

telc B1 Sınavı

Sadece ‘Ayrıcalıklı’ ve VIP Paket ile Beraber

Perfekt Deutsch ile Almanca Öğrenmenin Avantajları

 • Profesyonel Almanca Kursu: Okulda ya da Çevirim içi
 • Herkese Uygun Kurslar ve Ders Materyalleri
 • Ders İçeriklerine Sistematik Erişim
 • Yoğun Öğrenme Programı
 • Dilgisi ve Kelime Tekrarı
 • Öğrenme Aşamalarının Düzenli Olarak Kontrol Edilmesi
 • Kişisel Hata Analizi
 • Günlük Ödev Kontrolü
 • Derste Kullanılan Modern Metodlar
 • Alanında Uzman Öğretmenler
 • telc, TestDaF, TestAS ve OnSET Sertifikalı Sınav Merkezi
 • Dortmund Şehir Merkezli Konum
 • Düzenli Aralıklarla Kurs ve Sınav Tarihleri
 • Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

Reviews

 • Türkiye

  Yusuf Yüce

  Türkiye

  Perfekt Deutsch kursunda B1-C1 arası olan kurları bitirdim ve bu süre zarfında çok güzel zaman geçirdim. Bay Morteza ve Bayan […]

 • İran

  Kourosh Dariushi

  İran

  من اینجا از b1تا c1 در کلاس های زیان شرکت کردم و خیلی راضی بودم ، استادای خوبی دارند که […]

 • Tunus

  Khalil Yah

  Tunus

  Ich kann Frau Kübra nicht genug für ihre Bemühungen danken. Vielen Dank

 • Irak

  Mariam Majid

  Irak

  Frau Kübra ist perfekt ♥️👌🏻

 • Almanya

  M

  Almanya

  Super Entscheidung, ich hab eine Deutschschule für einen Bekannten gesucht und er war mit dieser Erfahrung sehr zufrieden und hat […]

 • İtalya

  Gandouz Yosri

  İtalya

 • Ürdün

  Mohammad Aburajab

  Ürdün

  (Übersetzt von Google) Ich habe bei ihnen zwei Kurse B1 und B2 belegt. Ehrlich gesagt ist es ein wunderbareres Zentrum. […]

 • Gine

  Saïkou Yaya Barry

  Gine

  (Übersetzt von Google) Es war mir eine Freude, an den Deutschkursen bei perfekt-deutsch in Dortmund teilzunehmen, und ich empfehle jedem, […]

 • Fildişi Sahilleri

  Mohamed Lamine Diallo

  Fildişi Sahilleri

  (Übersetzt von Google) Ich habe an dieser Schule von Niveau B1 bis Niveau C1 studiert. Die Lehrer sind sehr gut […]

 • Ukrayna

  Maryna Koval

  Ukrayna

  Ich habe vom April 2022 bis Februar 2023 die Deutschkurse A1, A2, B1, B2 und C1 DSH bei Perfekt Deutsch […]

 • Morityus

  Bufion Hilkija

  Morityus

  Ich habe vom März 2022 bis April 2023 die Deutschkurse B1 und C1 DSH bei Perfekt Deutsch besucht und im […]

 • İran

  Bakhtiari Mehrnaz

  İran

  Ich habe vom Januar bis Februar 2021  den Deutschkurs B1 bei Perfekt Deutsch besucht und im Mai 2021 die Prüfung […]

 • Türkiye

  Furkan Bugrahan Kacar

  Türkiye

  Ich habe vom August bis Dezember 2020  die Deutschkurse B1 und B2 bei Perfekt Deutsch besucht und im April 2021 […]

 • Tunus

  Karim Ammar

  Tunus

  Hallo, mein Name ist Abdelkarim Ammar und ich komme aus Tunisien . Ich empfehle perfekt Deutsch für Ihren Sprachunterricht, weil […]

 • Nijerya

  Joicè Drama Channel

  Nijerya

  (Übersetzt von Google) Ich war Schüler der Perfekt Deutsch Sprachakademie von A1-C1. Meine Erfahrung war wirklich gut. Ich habe viele […]

 • Nijerya

  Komolafe Esther

  Nijerya

  (Übersetzt von Google) Der Besuch dieser deutschen Sprachschule war eine außergewöhnliche Erfahrung. Von dem Moment an, als ich das Klassenzimmer […]

 • Nijerya

  Ogundeyibi Mayowa

  Nijerya

  (Übersetzt von Google) Ich hatte die Gelegenheit, sechs Monate lang Deutsch an der Perfekt Deutsch Sprachschule in Dortmund zu lernen, […]

 • Tunus

  Taha Ayedi

  Tunus

  Der Unterricht an dieser Schule hilft, egal wie schlecht das Niveau in dieser Sprache ist, und die Lehrer sind mehr […]

 • Türkiye

  Yunus Emre Çitil

  Türkiye

  (Übersetzt von Google) Ich habe in diesem Kurs von A1 bis C1 gelernt, was mir am besten gefällt, weil der […]

 • Almanya

  Mone Mazrekaj

  Almanya

  Ich habe hier Deutsch-Intensivkurse auf B1- und B2-Niveau besucht. Ich bin zufrieden mit der angebotenen Qualität und besonders mit der […]

 • Türkiye

  Orhan Ilter

  Türkiye

  (Übersetzt von Google) Ich habe B1-B2-C1-Kurse bei Perfekt Deutsch belegt und sie in 6 Monaten mit einem sehr intensiven Tempo […]

 • Suudi Arabistan

  Mo Eltahan

  Suudi Arabistan

  (Übersetzt von Google) Ich kann ohne Weiteres sagen, dass ich mit Perfekt Deutsch den besten Deutschkurs + Fremdsprachenlernerfahrung meines Lebens […]

 • Lübnan

  Ayman Dirani

  Lübnan

  (Übersetzt von Google) Ich habe an diesem Institut studiert und finde es sehr wunderbar und ich rate Jamil-Studenten, dort zu […]

 • Tunus

  Ayman Belhadj

  Tunus

  (Übersetzt von Google) Ich habe B2 und C1 bei Perfekt Deutsch gelernt und ehrlich gesagt war der Kurs wirklich super. […]

 • İspanya

  Elisa Díaz Pérez

  İspanya

  (Übersetzt von Google) Nachdem ich an anderen Online-Kursen teilgenommen habe, kann ich sagen, dass Perfekt Deutsch Dortmund ohne Zweifel DAS […]

 • Morityus

  Sidi Amar

  Morityus

  Sehr wertvolle Fortbildung habe ich hier erlebt. Bester Wahl in Dortmund für einen Sprachschüler, der die deutsche Sprache beherrschen möchte.

 • Suriye

  Alnahhas

  Suriye

  Ehrlich gesagt war das Niveau des Instituts als Management und als Lehrer mehr als wunderbar, und die Atmosphäre im Herzen […]

 • Gine

  Mamadou hasimiou Diallo

  Gine

  L’école de langue allemande ” Perfekt-Deutsch Sprachakademie” est l’une des meilleures écoles si ce n’est pas la meilleure en Allemagne. […]

 • Mozambik

  Israa B

  Mozambik

  Tive uma experiência muito boa durante o tempo que aprendi Alemão na Perfekt Deutsch. Os professores são de qualidade, ensinam […]

 • Suudi Arabistan

  Mo Eltahan

  Suudi Arabistan

  I can easily say that I had with Perfekt Deutsch the best German language course + foreign language learning experience […]

 • Suriye

  Beshr Alnahhas

  Suriye

  (Übersetzt von Google) Ehrlich gesagt war das Niveau des Instituts als Management und als Lehrer mehr als wunderbar, und die […]

 • Lübnan

  Abbas Bakri

  Lübnan

  (Übersetzt von Google) es war eine wunderbare erfahrung, in dieser schule deutsch zu lernen. mein deutsch ist jetzt viel besser […]

 • Tunus

  Iheeb bouazizi

  Tunus

  (Übersetzt von Google) Eine der besten Erfahrungen meines Lebens 🇹🇳❤️ und einer der besten Lehrer Frau Volbert, Ute, Melanie und […]

 • Suriye

  Ariel Gines

  Suriye

 • Tunus

  Zouch Mohamed

  Tunus

  (Übersetzt von Google) Ich habe drei Kurse bei Perfect.Deutsch gemacht: B1, B2, C1. Ich bin eigentlich so glücklich mit dem […]

 • Fas

  Wail Bar

  Fas

  Übersetzt von Google) sehr sachkundige Lehrer, professionelle Verwaltung und allgemein eine unterhaltsame Lernatmosphäre. Wärmstens empfohlen. 🙂 (Original) professeurs très compétents, […]

 • Tunus

  Safwen Boughriba

  Tunus

  (Übersetzt von Google) Ich habe drei Kurse bei Perfect.Deutsch gemacht: B1, B2, C1. Ich bin eigentlich so glücklich mit dem […]

 • Gine

  Hadiatoulaye Diallo

  Gine

  (Übersetzt von Google) mein Name ist Diallo Hadiatoulaye, ich komme aus Guinea-Conakry und bin seit Oktober 2021 in Deutschland und […]

 • Gine

  Barry, Boubacar Sidiki

  Gine

  (Übersetzt von Google) Hallo, mein Name ist Boubacar Sidiki Barry und ich komme aus Guinea. Ich empfehle perfekt Deutsch für […]

 • Türkiye

  Elif Ayça Yıldırım

  Türkiye

  I took B1-B2-C1 courses at Perfekt Deutsch and successfully completed them in 6 months with a very intense tempo and […]

 • Lübnan

  MOHAMAD ALI YEHYA

  Lübnan

  تجربة مثاليّة و معهد ممتاز ذو مستوى عالي من الخبرة

 • Gine

  Diallo Aissatou

  Gine

  Je m’appelle Aissatou Diallo j’ai suivi mes courq de deutsch de A2 à C1 à Perfekt Deutsch.Au début j’étais seulement […]

Avantajlı Paket

 • telc B1 Prüfung

  telc B1 Sınavı

  Sonraki Sınav: 11.11.23

  • Süre: 1 Gün
  • Başlangıç: Her 2 haftada bir kez
  • Zaman: ca. 07:30 - 19:30
  • Süre: schriftlich+mündlich
  • Sınav yeri: Dortmund
  Choose a date 159
 • B2 - Yoğun Kurs

  Sonraki dönem: 25.10 - 14.12.23

  • Süre: Yak. 8 hafta
  • Başlangıç: Her 2 ayda bir kez
  • Süre: yakl. 200 Saat
  • Zaman: Pzt.-Per. 8-12:45 | 13:00-17:45
  • Kurs yeri: Dortmund veya online
  Choose a date 559