Bewertungen

Über 500 + Bewertungen über unsere Sprachschule und Deutschkurse in Dortmund.

Spezialkurse Kommunikation, Hoeren, Schreiben, Lesen
 • Carlos Atassi Atienza

  Spanien

  Estuve en perfekt.deutsch en verano de 2014, en concreto los meses de julio, agosto y septiembre. Hice el curso A1-A2 […]

 • China

  Minghai Xia

  China

  我在perfect.deutsch上的B2-C1课程,之后考了14年3月份多蒙DSH,成绩不错。对于正在准备DSH的同学,我个人还是比较推荐perfect.de

 • Jannicke Flore Sinkap

  Kamerun

  Je suis très heureuse des 3 mois passés au sein de Perfekt Deutsch,école de cours de langue allemande située en […]

 • Mengchi Wang

  China

  我在perfekt deutsch参加了b2-c1阶段的语言强化课程,从2014年冬天开始,共计上了6个月,因为第一次三月份的dsh考试没有用心对待导致华丽地复

 • Armenien

  Varditer Karapetyan

  Armenien

  Ես հաճախել եմ «perfekt.deutsch» լեզվի կենտրոնը 2014 թ. գարնան սկզբից մինչև հունիսի վերջը՝ B2- C1: Քննությունը հաջողակ հանձնելուց հետո ստացել […]

 • Zhaoyi Liu

  China

  回顾这一年在多蒙的学习生活,感触还是挺多的。特别感 谢Frau Ruff与Frau Quacken,语言班的老师们是我来德后第 一次接触到的德国人,感谢他们给予

 • Maya Porat

  Israel

  After taking 2 courses in another institute in Dortmund, I decided then to try my luck in a new school […]

 • Arnaud Kengne Fosso

  Kamerun

  Je me réjouis du temps passé à Perfekt.deutsch à Dortmund pendant mes cours de langue de Janvier à Septembre 2014 […]

 • Falain Fongou Zeukang

  Kamerun

  Perfeckt Deutsch! Perfeckt deutsch! Perfeckt Deutsch! what a wonderful moment i had in this language school. It actually took me […]

 • Yizhu Wang

  China

  我是2014年4月进入perfekt Deutsch进行德语学习,同年9月完成dsh考试。成绩是dsh2 。一共参加了两期课程,b1-b2 和b2-c1(dsh

 • Raghunadh Nuvvala

  Indien

  I have attended the Language course (B2+ – C1) from April/2014 to July/2014 inorder to take part in the DSH […]

 • Chengjie Yang

  China

  我于2014年3月至9 月在Perfekt Deutsch 学习德语。经过B1-B2以及B2-C1级别的训练,在今年的9月17日顺利通过了DSH考试,拿到了DS

 • Kseniya Na

  Russland

  Я посетила курс А1 этим летом 2014 года. Регистрацию проходила через агентство, и была исключением, т.к. многие напрямую обращались к […]